Mapa wszystkich kąpielisk

Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie

Akwen: Rzeka Lubaczówka
Adres: Radawa, Radawa

Sezon kąpielowy

Od 2018-06-23 do 2018-08-31
w godzinach 09:00 - 18:00

Ocena bieżąca

Ocena Powód oceny Data decyzji Następne badanie  
Woda przydatna do kąpieli 2018-07-122018-07-23
Woda przydatna do kąpieli 2018-06-292018-07-09
Woda przydatna do kąpieli 2018-06-212018-06-25
Ocena Powód oceny Data decyzji Następne badanie  
Woda przydatna do kąpieli 2017-08-25
Woda przydatna do kąpieli 2017-08-112017-08-21
Woda przydatna do kąpieli 2017-07-282017-08-07
Woda przydatna do kąpieli 2017-07-142017-07-24
Woda przydatna do kąpieli 2017-06-302017-07-10
Woda przydatna do kąpieli 2017-06-222017-06-26
Ocena Powód oceny Data decyzji Następne badanie  
Woda przydatna do kąpieli 2016-08-26
Woda przydatna do kąpieli 2016-08-122016-08-22
Woda przydatna do kąpieli 2016-07-292016-08-08
Woda przydatna do kąpieli 2016-07-152016-07-25
Woda przydatna do kąpieli 2016-06-202016-06-27

Klasyfikacja

Rok Klasyfikacja Środki zarządzania
2017 Jakość doskonała
2016 Jakość doskonała
2015 Jakość doskonała
2014 Jakość doskonała

Infrastruktura

Warunki

Data ostatniego pomiaru: 2018-07-19
Temperatura powietrza: 20°C
Temperatura wody: 18°C
Prędkość wiatru: 0 m/s
Flaga: Biała
* Dane wprowadzane przez organizatora.

Ogólny profil wody

Opis profilu

A. Sporządzono profil wody w kąpielisku zawierający: 1). Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece: a) wysokość nad poziom morza: <200m, b) powierzchnia zlewni rzeki: 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000km2 c) Typ abiotyczny cieku: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta -kod typu 19 2). Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących: a) wysokość nad poziom morza <200m b) powierzchnia zlewni zbiornika: <10 km2, c) powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP): 0,025 km2, d) głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP): max:2m; B. Informowanie społeczeństwa: wywieszenie flagi, strony internetowe - wsse, psse, tablice ogłoszeń znajdujących się na terenie przyległym do kąpieliska; C. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń jakości wody w kąpieliskach: a) oczyszczalnia ścieków w Lubaczowie odprowadza oczyszczone ścieki komunalne do rzeki Lubaczówki w km 51+ 750 (brzeg prawy). Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Lubaczowskiego z dnia 04.10.2005r., znak: RG-6223-75/2005 określa dozwoloną ilość ścieków wprowadzanych do rz. Lubaczówka w okresie bezdeszczowym Qśr =2660m3/d oraz Qmax=3066m3/d w okresie deszczowym b) oczyszczalnia ścieków przemysłowych: Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. w Lubaczowie odprowadza oczyszczone ścieki przemysłowe z galwanizerni do rzeki Lubaczówka w km 48+380. Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Lubaczowskiego z dnia 12.01.2011, znak:RG-6223-77/2010 określa dozwoloną ilość ścieków wprowadzanych do rz. Lubaczówka w okresie bezdeszczowym Qśr=24,74m3/d, Qmax=27,20m3/d oraz w okresie deszczowym Qśr=49,24 m3/d, Qmax=77,54m3/d. Odprowadzone ścieki zawierają cynk, miedź, nikiel i cyjanki wolne. c) Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń - brak udokumentowanych przez WIOŚ zrzutów zanieczyszczeń d) Zrzuty wód pochłodniczych - brak udokumentowanych przez WIOŚ e) Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji - brak udokumentowanych przez WIOŚ f) Zrzuty ścieków z odwadniania zakładów górniczych - brak udokumentowanych przez WIOŚ g) Ocena możliwości rozmnażania sinic - nie stwierdzono h) ocena możliwości rozmnażania makroalg lub fitoplanktonu - nie dotyczy i) krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne spowodowane przez: niekontrolowane zrzuty ścieków z domków letniskowych, indywidualnych gosp. domowych, intensywne opady atmosferyczne, duża liczba kąpiących się osób; D. Działania: tablice ogłoszeń, flagi, strony internetowe, wzmożona obserwacja rzeki Lubaczówka (wlot) oraz kąpieliska, czyszczenie na bieżąco brzegów i lustra wody przez pracowników kąpieliska, czyszczenie krat na wlocie, nadzór organoleptyczny i monitoring w ramach kontroli wew.; E. Środki zarządzania długoterminowe: brak danych; F. Przedstawienie innych nieobligatoryjnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób kąpiących się: brak danych; G. Informacje na temat zwiększonej częstotliwości pobierania próbek wody: brak danych. Data sporządzenia profilu:27.05.2011r. Monitoring jakości wody prowadzony zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody zatwierdzanym corocznie przez PPIS w Jarosławiu. Na podstawie 4 sezonów kąpielowych (lata 2013-2016) kąpielisko sklasyfikowano jako "doskonałe" ze względu na wymagania mikrobiologiczne wody. W trakcie trwania 4 sezonów kąpielowych woda w kąpielisku każdorazowo była przydatna do kąpieli. Nie było sytuacji wyjątkowych, krótkotrwałych zanieczyszczeń. Organizator kąpieliska prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko poprzez codzienne wizualne nadzorowanie wody (prowadzone są zapisy).

Strona internetowa z profilem

srodowisko@wiazownica.com

Załączony plik z profilem

Profil_wody_w_kąpielisku_2018.pdf

Organizator

Urząd Gminy Wiązownica
Wiązownica 208, 37-522 Wiązownica
telefon: +48 16 622 36 31
e-mail: srodowisko@wiazownica.com

Nadzorująca Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław
telefon: (16) 624 24 40
e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl