Powrót do mapy

Gminny Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Radawie

 • Adres
  Radawa, Radawa
  woj. podkarpackie, pow. jarosławski
 • Akwen
  Rzeka Lubaczówka
 • Długość linii brzegowej
  100m
 • Sezon kąpielowy
  30/11/-0001 - 30/11/-0001

Ocena wody

Brak oceny wody lub kąpielisko zamknięte.

Pokaż oceny wody w kąpielisku

Profil

 • A. Sporządzono profil wody w kąpielisku zawierający: 1). Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na rzece: a) wysokość nad poziom morza: <200m, b) powierzchnia zlewni rzeki: 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000km2 c) Typ abiotyczny cieku: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta -kod typu 19 2). Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących: a) wysokość nad poziom morza <200m b) powierzchnia zlewni zbiornika: <10 km2, c) powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP): 0,025 km2, d) głębokość zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP): max:2m; B. Informowanie społeczeństwa: wywieszenie flagi, strony internetowe - wsse, psse, tablice ogłoszeń znajdujących się na terenie przyległym do kąpieliska; C. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń jakości wody w kąpieliskach: a) oczyszczalnia ścieków w Lubaczowie odprowadza oczyszczone ścieki komunalne do rzeki Lubaczówki w km 51+ 750 (brzeg prawy). Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Lubaczowskiego z dnia 04.10.2005r., znak: RG-6223-75/2005 określa dozwoloną ilość ścieków wprowadzanych do rz. Lubaczówka w okresie bezdeszczowym Qśr =2660m3/d oraz Qmax=3066m3/d w okresie deszczowym b) oczyszczalnia ścieków przemysłowych: Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. w Lubaczowie odprowadza oczyszczone ścieki przemysłowe z galwanizerni do rzeki Lubaczówka w km 48+380. Pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Lubaczowskiego z dnia 12.01.2011, znak:RG-6223-77/2010 określa dozwoloną ilość ścieków wprowadzanych do rz. Lubaczówka w okresie bezdeszczowym Qśr=24,74m3/d, Qmax=27,20m3/d oraz w okresie deszczowym Qśr=49,24 m3/d, Qmax=77,54m3/d. Odprowadzone ścieki zawierają cynk, miedź, nikiel i cyjanki wolne. c) Nielegalne zrzuty zanieczyszczeń - brak udokumentowanych przez WIOŚ zrzutów zanieczyszczeń d) Zrzuty wód pochłodniczych - brak udokumentowanych przez WIOŚ e) Zrzuty oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z systemu kanalizacji - brak udokumentowanych przez WIOŚ f) Zrzuty ścieków z odwadniania zakładów górniczych - brak udokumentowanych przez WIOŚ g) Ocena możliwości rozmnażania sinic - nie stwierdzono h) ocena możliwości rozmnażania makroalg lub fitoplanktonu - nie dotyczy i) krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne spowodowane przez: niekontrolowane zrzuty ścieków z domków letniskowych, indywidualnych gosp. domowych, intensywne opady atmosferyczne, duża liczba kąpiących się osób; D. Działania: tablice ogłoszeń, flagi, strony internetowe, wzmożona obserwacja rzeki Lubaczówka (wlot) oraz kąpieliska, czyszczenie na bieżąco brzegów i lustra wody przez pracowników kąpieliska, czyszczenie krat na wlocie, nadzór organoleptyczny i monitoring w ramach kontroli wew.; E. Środki zarządzania długoterminowe: brak danych; F. Przedstawienie innych nieobligatoryjnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób kąpiących się: brak danych; G. Informacje na temat zwiększonej częstotliwości pobierania próbek wody: brak danych. Data sporządzenia profilu:27.05.2011r. Monitoring jakości wody prowadzony zgodnie z harmonogramem poboru próbek wody zatwierdzanym corocznie przez PPIS w Jarosławiu. Na podstawie 4 sezonów kąpielowych (lata 2013-2016) kąpielisko sklasyfikowano jako "doskonałe" ze względu na wymagania mikrobiologiczne wody. W trakcie trwania 4 sezonów kąpielowych woda w kąpielisku każdorazowo była przydatna do kąpieli. Nie było sytuacji wyjątkowych, krótkotrwałych zanieczyszczeń. Organizator kąpieliska prowadzi kontrolę wewnętrzną jakości wody w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko poprzez codzienne wizualne nadzorowanie wody (prowadzone są zapisy).

 • Przejdź do strony z profilem wody
 • Pobierz profil wody w kąpielisku

Klasyfikacja

 • 2019

  Jakość doskonała
 • 2018

  Jakość doskonała
 • 2017

  Jakość doskonała
 • 2016

  Jakość doskonała
 • 2015

  Jakość doskonała
 • 2014

  Jakość doskonała

  Infrastruktura

  Teren ogrodzony
  Wyznaczona strefa w wodzie
  Strefa na plaży do rekreacji i sportu
  Możliwość cumowania sprzętu wodnego
  Wydzielone miejsca na grill/ognisko
  Punkt czerpania wody
  Dostępne dla osób niepełnosprawnych
  Kosze na śmieci
  Toaleta
  Natryski
  Przebieralnie
  Maszt z flagą WOPR
  Ratownik
  Miejsce do kąpieli dla dzieci
  Miejsce na plaży dla dzieci
  Zakaz wprowadzania zwierząt domowych
  Do wglądu regulamin kąpieliska
  Tablica informacyjna

  Warunki

  Data ostatniego pomiaru: 31/08/2019
  Temperatura powietrza: 29°C
  Temperatura wody: 21°C
  Prędkość wiatru: 0 m/s
  Flaga: Biała
  * Dane wprowadzane przez organizatora.

  Organizator

  Urząd Gminy Wiązownica
  Wiązownica 208, 37-522 Wiązownica
  srodowisko@wiazownica.com
  +48 16 622 36 31

  Stacja nadzorująca

  PSSE w Jarosławiu
  ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław
  psse.jaroslaw@pis.gov.pl
  (16) 624 24 40
  Copyrights © Główny Inspektorat Sanitarny 2016-2020
  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.