Serwis kąpieliskowy

Z dniem 30 września 2017 roku sezon kąpielowy został zakończony.

Tym samym pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom biorącym udział w realizacji tego przedsięwzięcia, w tym szczególnie:

  • Organizatorom za prowadzenie kąpielisk oraz aktywne uczestniczenie we wprowadzaniu danych do Serwisu kąpieliskowego;
  • Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom miast zaangażowanym w proces decyzyjny w zakresie organizacji kąpielisk;
  • Dyrektorom Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska oraz Dyrektorom Urzędów Morskich za opiniowanie wykazów kąpielisk;
  • Pracownikom Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych za nadzór nad kąpieliskami w sezonie kąpielowym 2017.

Chcemy także wyrazić nasze podziękowania dla osób korzystających z Serwisu kąpieliskowego.

Zapraszamy do odwiedzin Serwisu kąpieliskowego w roku 2018 oraz propagowania informacji o kąpieliskach.
Zespół Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego