Powrót do mapy

Zarzeczany

 • Adres
  Zarzeczany, Zarzeczany n/a
  woj. podlaskie, pow. białostocki
 • Akwen
  Zalew Zarzeczany (zbiornik rekreacyjno-retencyjny)
 • Długość linii brzegowej
  150m
 • Sezon kąpielowy
  30/11/-0001 - 30/11/-0001
 • Godziny otwarcia
  11:00 - 17:00

Ocena wody

Brak oceny wody lub kąpielisko zamknięte.

Pokaż oceny wody w kąpielisku

Profil

 • Kąpielisko zlokalizowane jest na zbiorniku rekreacyjno – retencyjnym w Zarzeczanach na działkach nr geod. 239/1, 239/3, obręb Zarzeczany, gm. Gródek, powiat białostocki. Zbiornik jest sztucznym zbiornikiem wodnym powstałym w 2000 r. Właścicielem zbiornika jest Gmina Gródek. Powierzchnia zbiornika wynosi 8,75 ha, a powierzchnia lustra wody 6,60 ha. Max. głębokość wody 3,30 m. Zbiornik Zarzeczany powstał w ramach programu tzw. „Małej retencji” poprzez wkopanie w dolinę cieku N. Zbiornik zasilany jest wodami powierzchniowymi z terenów użytkowanych rolniczo -z cieku N i J (Gleniówka) oraz wodami podziemnym i (z górnej warstwy wodonośnej), podsiąkowymi i opadowymi.

 • Przejdź do strony z profilem wody
 • Pobierz profil wody w kąpielisku

Klasyfikacja

 • 2022

  Jakość dostateczna
 • 2021

  Jakość dobra
 • 2020

  Nieklasyfikowane
 • 2019

  Nowe kąpielisko
 • 2018

  Nowe kąpielisko

  Wójt Gminy Gródek poinformował o wzmożonych czynnościach w zakresie zapewnienia czystości i porządku w obrębie kąpieliska i plaży, zwiększenia przepływu wody, a tym samym cyrkulacji wody i jej natlenienia, wykoszenia brzegów zbiornika i rowu doprowadzającego wodę do zbiornika wodnego, usunięcia zanieczyszczeń organicznych zalegających na brzegach zbiornika, zwiększenia napowietrzenia wody za pomocą sprzętu wodnego, przeprowadzenia czynności kontrolnych i informacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania ze ściekami komunalnymi, kontroli nad jakością wody w studniach, przeprowadzenia czynności kontrolnych wzdłuż zbiornika wodnego i cieku doprowadzającego w zakresie niekontrolowanych zrzutów ścieków i innych zanieczyszczeń, wylewania gnojowicy, oznakowania terenu kąpieliska czerwoną flagą informującą o zakazie kąpieli oraz znakiem A 1 –„kąpiel zabroniona”, umieszczeniu informacji o zakazie kąpieli na: stronie internetowej Gminy Gródek

  Infrastruktura

  Wyznaczona strefa w wodzie
  Strefa na plaży do rekreacji i sportu
  Wydzielone miejsca na grill/ognisko
  Punkt czerpania wody
  Kosze na śmieci
  Toaleta
  Natryski
  Ratownik
  Miejsce na plaży dla dzieci
  Zakaz wprowadzania zwierząt domowych
  Do wglądu regulamin kąpieliska
  Tablica informacyjna

  Warunki

  Data ostatniego pomiaru: 31/08/2022
  Temperatura powietrza: 16°C
  Temperatura wody: 20°C
  Prędkość wiatru: 3 m/s
  Flaga: Biała
  * Dane wprowadzane przez organizatora.

  Organizator

  Gmina Gródek
  ul. A i G Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek
  sekretariat@grodek.pl
  85 718 06 64

  Stacja nadzorująca

  PSSE w Białymstoku
  ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
  psse.bialystok@sanepid.gov.pl
  (85) 732 52 36
  Copyrights © Główny Inspektorat Sanitarny 2016-2023
  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.