Powrót do mapy

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód "Molo"

 • Adres
  Kołobrzeg,
  woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
 • Akwen
  Morze Bałtyckie
 • Długość linii brzegowej
  100m
 • Sezon kąpielowy
  13/06/2022 - 19/08/2022
 • Godziny otwarcia
  10:00 - 18:00

Ocena wody

 • Woda przydatna do kąpieli
 • Data oceny: 11/08/2022
Pokaż oceny wody w kąpielisku

Klasyfikacja

 • 2021

  Jakość niedostateczna
 • 2020

  Jakość dostateczna
 • 2019

  Nowe kąpielisko
 • 2018

  Nowe kąpielisko

  Kąpielisko położone w obrębie jednolitej części wód przybrzeżnych CWIIWB8 Sarbinowo-Dziwna, dla której w aktualizacji programu wodnośrodowiskowego kraju zaplanowano działania związane z ograniczeniem dopływu zanieczyszczeń do realizacji w latach 2016-2021. Zgodnie z projektem II aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (II aPGW) w kolejnym cyklu planistycznym kąpieliska będą położone na obszarze nowo wyznaczonej jednolitej części wód przybrzeżnych CW60001WB3 Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego oceniono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych i wyznaczono termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027r. Ponadto dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydaje zgody wodnoprawne każdorazowo analizując, czy pozwolenie nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami, w tym możliwości osiągnięcia ustalonych w nim celów środowiskowych. Poinformowano również Prezydenta Miasta Kołobrzeg w celu wzmocnienia nadzoru i kontroli mieszkańców miasta i gminy, których posesje nie są podłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, w zakresie gospodarowania przez nich ściekami oraz osadami ściekowymi z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także przedsiębiorców prowadzących na tym terenie działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach posiadanych kompetencji przeprowadza co roku, w miesiącach letnich kontrolę ścieków komunalnych oczyszczonych w Korzyścienku (oczyszczalnia odprowadza ścieki z terenu miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg). Prezydent Miasta Kołobrzeg poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu, że w celu ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody w kąpieliskach sklasyfikowanych z jakością wody niedostateczną, wprowadzą tymczasowy zakaz kąpieli w trakcie sezonu kąpielowego 2022. Na kąpieliskach zostanie umieszczona informacja o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu. Zwiększona zostanie częstotliwość badań jakości wody na kąpieliskach oraz podjęte zostaną działania w celu znalezienia przyczyny sklasyfikowania jakości wody jako niedostateczna.

  Infrastruktura

  Wyznaczona strefa w wodzie
  Strefa na plaży do rekreacji i sportu
  Na kąpielisku jest pomost, molo
  Możliwość cumowania sprzętu wodnego
  Kosze na śmieci
  Toaleta
  Natryski
  Przebieralnie
  Ratownik
  Miejsce na plaży dla dzieci
  Zakaz wprowadzania zwierząt domowych
  Do wglądu regulamin kąpieliska
  Tablica informacyjna

  Warunki

  Data ostatniego pomiaru: 30/08/2028
  Temperatura powietrza: 22°C
  Temperatura wody: 18°C
  Prędkość wiatru: 2 m/s
  Flaga: Biała
  * Dane wprowadzane przez organizatora.

  Organizator

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
  sekretariat@mosir.kolobrzeg.pl
  94 3551400

  Stacja nadzorująca

  PSSE w Kołobrzegu
  ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
  psse.kolobrzeg@pis.gov.pl
  (94) 352-35-54
  Copyrights © Główny Inspektorat Sanitarny 2016-2022
  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.