Powrót do mapy

Kąpielisko Jeziora Nyskiego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Akwa Marina w Skorochowie

 • Adres
  Skorochów, Skorochów
  woj. opolskie, pow. nyski
 • Akwen
  Jezioro Nyskie
 • Długość linii brzegowej
  100m
 • Sezon kąpielowy
  25/06/2022 - 31/08/2022
 • Godziny otwarcia
  10:00 - 19:00

Ocena wody

Brak oceny wody lub kąpielisko zamknięte.

Pokaż oceny wody w kąpielisku

Profil

 • Woda w kąpielisku, w sezonie kąpielowym trwającym od 15.06.2020 r. do 31.08.2020 r., była regularnie badana pod kątem bakteriologicznym i oceniana wizualnie przez organizatora kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej oraz przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nysie w ramach kontroli urzędowej. W oparciu o wyniki badań 11 próbek wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie wydał 9 bieżących ocen jakości wody w kąpielisku, z czego 7 ocen stwierdzało przydatność wody do kąpieli, a 2 stwierdzały brak przydatności wody do kąpieli. W opisywanym sezonie kąpielowym niewłaściwą jakość wody na kąpielisku odnotowano w dniach 21.08.2020 r. oraz 28.08.2020 r., z uwagi na zakwit sinic i w związku z tym Państwowy Inspektor Sanitarny w Nysie dwoma decyzjami wprowadził tymczasowy zakaz kąpieli oraz zobowiązał organizatora kąpieliska do zamieszczenia informacji o zakazie kąpieli i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody przeznaczonej do kąpieli. Zakwit sinic, powodujący zmianę zabarwienia wody w wyniku ich masowego namnażania się, jest problemem pojawiającym się okresowo w kąpielisku w Skorochowie. W wyniku przeprowadzonej ostatniej czteroletniej oceny jakości wody w kąpielisku za lata 2017 – 2020, zakwity takie zostały odnotowane w trakcie 2 sezonów kąpielowych (2018 r. – 1 zakwit, 2020 r. - 2 zakwity). Poza ww., nie stwierdzono wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń mikrobiologicznych ani innych zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na jakość wody w kąpielisku. Każdorazowo w przypadku wystąpienia zakwitu sinic, podejmowane były właściwe środki zarządzania (włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania oraz kontrole), w celu zapobieżenia narażenia osób kąpiących się, przez ostrzeżenia lub, gdy było to konieczne, tymczasowy zakaz kąpieli.

 • Przejdź do strony z profilem wody
 • Pobierz profil wody w kąpielisku

Klasyfikacja

 • 2021

  Jakość niedostateczna
 • 2020

  Jakość niedostateczna
 • 2019

  Jakość dostateczna
 • 2018

  Jakość dobra
 • 2017

  Jakość doskonała
 • 2016

  Jakość doskonała
 • 2015

  Jakość doskonała
 • 2014

  Jakość doskonała

  Z informacji przedstawionych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, wynika iż głównym źródłem zanieczyszczeń cieków wodnych jest nieprawidłowa eksploatacja instalacji służących do oczyszczania ścieków oraz zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska ze źródeł rolniczych. W związku z tym, inspektorzy WIOŚ w Opolu, w ostatnich dwóch latach na terenie powiatu nyskiego podjęli działania zarówno kontrolne, jak i pokontrolne, które miały na celu wyeliminowanie stwierdzonych naruszeń, a tym samym poprawę jakości wód powierzchniowych. W ramach posiadanych kompetencji przeprowadzili 9 kontroli podmiotów, które eksploatują instalacje służące do oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych odprowadzanych do środowiska. Ponadto w latach 2020/2021 na terenie powiatu nyskiego przeprowadzono 13 kontroli podmiotów prowadzących produkcje rolną oraz działalność w ramach której są przechowywane nawozy naturalne lub stosowane są nawozy, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. środowiska. W omawianym okresie do WIOŚ w Opolu wpłynęło również 16 zgłoszeń interwencyjnych dotyczących zanieczyszczenia cieków wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu nyskiego bez ustalonego podmiotu. W uzasadnionych przypadkach, do badań analitycznych pobierane były próby wody powierzchniowej celem ustalenia wielkości i wpływu zanieczyszczenia na środowisko, a następnie podejmowano dalsze czynność kontrolne bądź przekazywano sprawę innym organom celem podjęcia działań w ramach posiadanych kompetencji. Natomiast w trakcie kontroli z ustalonym podmiotem, przeprowadzano instruktaż z zakresu obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska, celem uniknięcia w przyszłości popełnionych naruszeń.

  Infrastruktura

  Teren ogrodzony
  Wyznaczona strefa w wodzie
  Strefa na plaży do rekreacji i sportu
  Na kąpielisku jest pomost, molo
  Możliwość cumowania sprzętu wodnego
  Wydzielone miejsca na grill/ognisko
  Dostępne dla osób niepełnosprawnych
  Kosze na śmieci
  Toaleta
  Natryski
  Maszt z flagą WOPR
  Ratownik
  Miejsce do kąpieli dla dzieci
  Zakaz wprowadzania zwierząt domowych
  Do wglądu regulamin kąpieliska
  Tablica informacyjna

  Warunki

  Data ostatniego pomiaru: 03/08/2021
  Temperatura powietrza: 20°C
  Temperatura wody: 17°C
  Prędkość wiatru: 0 m/s
  Flaga: Czerwona
  * Dane wprowadzane przez organizatora.
  Powód wywieszenia czerwonej flagi: zakwit - zielona woda

  Organizator

  Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.
  Aleja Wojska Polskiego 2, 48-300 Nysa
  sekretariat@wikakwa.pl
  77 4334316

  Stacja nadzorująca

  PSSE w Nysie
  ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa
  sekretariat.psse.nysa@sanepid.gov.pl
  (77) 435-25-53, 435-00-78
  Copyrights © Główny Inspektorat Sanitarny 2016-2022
  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.