Powrót do mapy

Kąpielisko w miejscowości Kamienica

 • Adres
  Wągrowiec, Kamienica
  woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki
 • Akwen
  Jezioro Kaliszańskie
 • Długość linii brzegowej
  50m
 • Sezon kąpielowy
  01/07/2023 - 31/08/2023
 • Godziny otwarcia
  10:00 - 18:00

Ocena wody

Brak oceny wody lub kąpielisko zamknięte.

Pokaż oceny wody w kąpielisku

Profil

 • Załącznik do wniosku z dnia 21.12.2017 r. o umieszczenie kąpieliska w Kamienicy w wykazie kąpielisk. 1. Profil wody w kąpielisku. - Kierując się wynikami badań, przeprowadzonymi w latach 2010 - 2017 na terenie kąpieliska w Kamienicy można stwierdzić, że jakość wody w kąpielisku jest dobra. Po zamknięciu kąpieliska w 2017 roku do chwili obecnej nie przeprowadzono badań na zanieczyszczenia i zakwity glonów, odpowiedzialnych np. za powstanie alergii. Ponadto brak szczegółowych wytycznych, co do zakresu badań i okresu ich wykonania. W przypadku konieczności, stosowne badania zostaną zlecone. - Stan techniczny i higieniczny kąpieliska był badany w 2017 roku przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu. Po przeprowadzonej kontroli, kąpielisko w Kamienicy dopuszczono do eksploatacji w sezonie 2017 (od 01.07. 2017r. do 31.08.2017r.). - Kąpielisko znajduje się na wysokości 87,6 m n. p. m., lokalizacja 52°53´11´´N, 17°07´29´´E - Teren wokół kąpieliska – jest bezleśny, okalające tereny są płaskie. Od strony północnej jezioro połączone jest z rzeką Rudką z jeziorem Strzałkowskim. W pobliżu kąpieliska zlokalizowany jest parking na samochody osobowe, umożliwiający pozostawienie samochodów poza obrębem kąpieliska. Dojście do jeziora zapewnione jest przez wybudowany chodnik, wzdłuż którego zagospodarowane zostały tereny poprzez urządzenie zieleni. W krajobraz wkomponowany jest stary istniejący drzewostan wierzb. Planowana inwestycja pod nazwą „Przystań Kamienica” uatrakcyjniła teren wokół kąpieliska poprzez: adaptację budynlku byłej szkoły (opuszczonego budynku) na Gminne Centrum Turystyczne, wykonanie boiska o sztucznej nawierzchni, placu zabaw dla dzieci i placu Fitness dla dorosłych. Planowane jest również wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych. Prace na plaży planowane są do realizacji do końca czerwca 2018 roku, tj. nawiezienie piasku, zamontowanie przebieralni oraz wieżyczki ratowniczej przed rozpoczęciem sezonu. 2. Status kąpieliska w poprzednim sezonie. W dniu 1 czerwca 2017 roku, pismem OS.425.1.2017.RG Urząd Gminy Wągrowiec zawiadomił Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wągrowcu, iż w roku bieżącym – w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r. otwiera kąpielisko w Kamienicy. Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, dokonał kontroli kąpieliska i plaży w Kamienicy, Gmina Wągrowiec, w zakresie stanu sanitarnego zarówno plaży i kąpieliska przed sezonem, nie stwierdzając nieprawidłowości podczas kontroli. W związku z tym, w poprzednim sezonie kąpielisko w Kamienicy czynne było od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2017 roku. W 2017 roku kąpielisko funkcjonowało, jednak po realizacji projektu „Przystań Kamienica – II etap budowy Centrum Rekreacyjnego - Turystyczno w nadjeziornej miejscowości Gminy Wągrowiec” kąpielisko zaczęło funkcjonować w sposób w pełni zorganizowany, mierzalne rezultaty jego funkcjonowania widoczne są w dzienniku ratowników, obiekty dostosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Sposób gospodarki odpadami. Zanieczyszczenia płynne. W roku 2011 wybudowano budynek sanitarno – techniczny, wyposażonego w sanitariaty, natryski, pomieszczenia ratownika, magazyn. Nowo wybudowany obiekt spełnia rolę zaplecza sanitarnego plaży. Zanieczyszczenia stałe. Na terenie kąpieliska zlokalizowano cztery kontenery, o pojemności 1100 l oraz małe kosze uliczne rozstawione na terenie kąpieliska. W roku 2017 w ramach zakupiono elementy małej architektury, w tym 5 koszy na śmieci – 240 l. Sposób gospodarki odpadami – usuwanie zanieczyszczeń. Urząd Gminy Wągrowiec w sezonie letnim 2018r. jak w roku ubiegłym podpisze umowę z firmą Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec, która odbierać będzie odpady z terenu kąpieliska w Kamienicy. Pojemniki na odpady komunalne przy plaży w Kamienicy zlokalizowane są przez okres od 15 czerwca 2018 r. do 15 września 2018 r. w sezonie letnim. Częstotliwość wywozu odpadów stałych: w miesiącach czerwcu i wrześniu wywóz raz na 2 tygodnie, w miesiącu lipcu i sierpniu wywóz raz w tygodniu, w przypadku większych potrzeb umowa zostanie odpowiednio dostosowana. Wywóz nieczystości płynnych (ze zbiornika bezodpływowego) odbywać się będzie na zlecenie Urzędu Gminy Wągrowiec, przez jednego wybranego, koncesjonowanego odbiorcę. 4. Ocena jakości wody i klasyfikacja wody w poprzednim sezonie kąpielowym. - w poprzednich okresie prowadzone były badania jakości wody w kąpielisku. 5. Udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli. - promowanie planowanego do realizacji projektu pod nazwą „Przystań Kamienica – II etap budowy Centrum Rekreacyjnego - Turystyczno w nadjeziornej miejscowości Gminy Wągrowiec” jednocześnie spowoduje promowanie kąpieliska (tablice informacyjne i pamiątkowe, baner na stronie internetowej Urzędu Gminy Wągrowiec, promujący realizowany projekt). - wpisanie kąpieliska do ewidencji kąpielisk spowoduje, że kąp

 • Przejdź do strony z profilem wody
 • Pobierz profil wody w kąpielisku

Klasyfikacja

 • 2022

  Jakość doskonała
 • 2021

  Jakość doskonała
 • 2020

  Jakość doskonała
 • 2019

  Jakość doskonała
 • 2018

  Jakość doskonała
 • 2017

  Jakość doskonała
 • 2016

  Jakość dobra
 • 2015

  Jakość dobra
 • 2014

  Jakość dobra

  Infrastruktura

  Teren ogrodzony
  Wyznaczona strefa w wodzie
  Punkt czerpania wody
  Dostępne dla osób niepełnosprawnych
  Kosze na śmieci
  Toaleta
  Natryski
  Maszt z flagą WOPR
  Ratownik
  Miejsce do kąpieli dla dzieci
  Miejsce na plaży dla dzieci
  Zakaz wprowadzania zwierząt domowych
  Do wglądu regulamin kąpieliska
  Tablica informacyjna

  Warunki

  Data ostatniego pomiaru: 21/08/2019
  Temperatura powietrza: 18°C
  Temperatura wody: 18°C
  Prędkość wiatru: 8 m/s
  Flaga: Biała
  * Dane wprowadzane przez organizatora.

  Organizator

  Urząd Gminy Wągrowiec
  ul. Cysterska 22, 62 -100 Wągrowiec
  wagrowiec@wokiss.pl
  67 26 80 800

  Stacja nadzorująca

  PSSE w Wągrowcu
  ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec
  sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
  (67) 268 56 80
  Copyrights © Główny Inspektorat Sanitarny 2016-2023
  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.