Powrót do mapy

Kąpielisko w miejscowości Kobylec

 • Adres
  Kobylec, Kobylec
  woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki
 • Akwen
  Jezioro Kobyleckie
 • Długość linii brzegowej
  380m
 • Sezon kąpielowy
  01/07/2023 - 31/08/2023
 • Godziny otwarcia
  10:00 - 18:00

Ocena wody

Brak oceny wody lub kąpielisko zamknięte.

Pokaż oceny wody w kąpielisku

Profil

 • Wyniki czteroletnich ocen jakości wód w kąpielisku 2), 13) ocena za lata: 2014 wynik oceny: pozytywny ocena za lata: 2015 wynik oceny: pozytywny ocena za lata: 2016 wynik oceny: dostateczna ocena za lata: 2017 wynik oceny: pozytywna Jezioro Kobyleckie łączy się z trzema innymi zbiornikami wodnymi, jakimi są Jezioro Bukowieckie, Jezioro Durowskie, z którym łączy się za pośrednictwem rzeki – Strugi Gołanieckiej. Teren zlewni wymienionych jezior stanowi zlewnię – obszar zasobowy zlokalizowany w mezaregionie Pojezierza Chodzieskiego w obrębie makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego. W roślinności w linii brzegowej szczególnie dominują trzcina pospolita, manna mielec, sitowie jeziorne, pałka wąskolistna i tatarak. Rośliny zanurzone są reprezentowane przez następujące gatunki: rogatek sztywny, rdestnica przeszyta, rdestnica połyskująca, grążel żółty, moczarka kanadyjska i włócznik kłosowy. Jezioro Kobyleckie jest intensywnie wykorzystywane rybacko, wędkarsko i rekreacyjnie. W pobliżu kąpieliska zlokalizowany jest kompleks sportowy „Orlik” oraz parking na samochody osobowe, umożliwiający pozostawienie samochodów poza obrębem kąpieliska. 2. Status kąpieliska w poprzednim sezonie. W dniu 1 czerwca 2017 roku, pismem OS.425.1.2017.RG Urząd Gminy Wągrowiec zawiadomił Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wągrowcu, iż w roku bieżącym – w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r., otwiera kąpielisko w Kobylcu. Następnie w dniu 26.06.2017 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu, dokonał kontroli kąpieliska i plaży w Kobylcu, Gmina Wągrowiec, w zakresie stanu sanitarnego zarówno plaży i kąpieliska przed sezonem, nie stwierdzając nieprawidłowości podczas kontroli. W związku z tym, w poprzednim sezonie kąpielisko w Kobylcu czynne było od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Po przeprowadzonej kontroli, kąpielisko w Kobylcu dopuszczone zostało do eksploatacji w sezonie 2017 w okresie od 01.07.do 31.08.2017 roku. 3. Sposób gospodarki odpadami. Zanieczyszczenia płynne. Urząd Gminy Wągrowiec w sezonie letnim nawiązuje współpracę z firmą Altvater Piła , która odbiera odpady z terenu kąpieliska w Kobylcu. W roku ubiegłym plażę w Kobylcu obsługiwały urządzenia sanitarne w postaci przenośnych toalet typu TOI – TOI. Na terenie kąpieliska znajduje się stanica WOPR, mająca do dyspozycji dodatkowe sanitariaty w budynku socjalnym. Zanieczyszczenia stałe. Na terenie kąpieliska planuje się zlokalizować trzy kontenery, o pojemności 1100 l oraz małe kosze uliczne rozstawione na terenie kąpieliska. Sposób gospodarki odpadami – usuwanie zanieczyszczeń. Urząd Gminy Wągrowiec w sezonie letnim jak w roku ubiegłym podpisze umowę z firmą Altvater Piła, która odbierać będzie odpady z terenu kąpieliska w Kobylcu. Pojemniki na odpady komunalne przy plaży w Kobylcu podstawione będą przez okres od 15 czerwca 2018 r. do 15 września 2018 r. w sezonie letnim. Częstotliwość wywozu odpadów stałych: w miesiącach czerwcu i wrześniu wywóz raz na 2 tygodnie, w miesiącu lipcu i sierpniu wywóz raz w tygodniu, w przypadku większych potrzeb umowa zostanie odpowiednio dostosowana. 4. Ocena jakości wody i klasyfikacja wody w poprzednim sezonie kąpielowym. - w poprzednich okresie prowadzone były badania jakości wody w kąpielisku. 5. Udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli. I. Promowanie odbywa się głównie poprzez stworzenie dogodnych warunków do kąpieli i zapewnienie coraz to lepszej infrastruktury w dobrym stanie technicznym. Pierwsze kroki w tym celu zostały podjęte już w 2009 i 2010 roku: wyremontowano Stanicę WOPR, następnie wyremontowano i zakonserwowano pomost dwuczęściowy. Wydzielono boisko do piłki plażowej. Zamontowano elementy placu zabaw. W pobliżu kąpieliska zlokalizowano kompleks boisk sportowych ORLIK. II. Realizacja zadania ”Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Kobylcu” (planowanego do dofinansowania w ramach PROW na lata 2014 -2021) poprawiła i znacznie uatrakcyjniła infrastrukturę kąpieliska. Wybudowanie zjeżdżalni typu ANAKONDA, doposażenie placu zabaw, montaż pomostu pływającego, fontanny pływającej oraz rozwiązanie problemu parkowania samochodów poprzez budowę parkingu w zdecydowany sposób wypromowała kąpielisko. III. W związku z planowanym dofinansowaniem budowy infrastruktury kąpieliska ze środków unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 -2013 konieczne będzie podjecie środków promujących program z którego gmina otrzyma dofinansowanie a tym samym nastąpi promocja kąpieliska. IV. Planuje się również podejmowanie dalszych inicjatyw związanych z budową nowej i remontem istniejącej infrastruktury, co widoczne jest to w pozwoleniu wodno – prawnym, uzyskanym na okres 20 lat gdzie planowany jest remont pozostałych pomostów oraz budowę następnej zjeżdżalni – rodzinnej – dwutorowej. V. Planuje się także w ramach realizacji zadania pn. ”Rozbudowa istnieją

 • Przejdź do strony z profilem wody
 • Pobierz profil wody w kąpielisku

Klasyfikacja

 • 2022

  Jakość doskonała
 • 2021

  Jakość doskonała
 • 2020

  Jakość doskonała
 • 2019

  Jakość doskonała
 • 2018

  Jakość doskonała
 • 2017

  Jakość doskonała
 • 2016

  Jakość doskonała
 • 2015

  Jakość doskonała
 • 2014

  Jakość doskonała

  Infrastruktura

  Wyznaczona strefa w wodzie
  Strefa na plaży do rekreacji i sportu
  Na kąpielisku jest pomost, molo
  Możliwość cumowania sprzętu wodnego
  Punkt czerpania wody
  Kosze na śmieci
  Toaleta
  Natryski
  Przebieralnie
  Maszt z flagą WOPR
  Ratownik
  Miejsce do kąpieli dla dzieci
  Miejsce na plaży dla dzieci
  Zakaz wprowadzania zwierząt domowych
  Do wglądu regulamin kąpieliska
  Tablica informacyjna

  Warunki

  Data ostatniego pomiaru: 21/08/2019
  Temperatura powietrza: 20°C
  Temperatura wody: 20°C
  Prędkość wiatru: 1 m/s
  Flaga: Biała
  * Dane wprowadzane przez organizatora.

  Organizator

  Urząd Gminy Wągrowiec
  ul. Cysterska 22, 62 -100 Wągrowiec
  wagrowiec@wokiss.pl
  67 26 80 800

  Stacja nadzorująca

  PSSE w Wągrowcu
  ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec
  sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
  (67) 268 56 80
  Copyrights © Główny Inspektorat Sanitarny 2016-2023
  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.