Mapa kąpielisk

 Serwis kąpieliskowy


Zapraszamy do Serwisu kąpieliskowego w 2016 r.

Serwis kąpieliskowy to portal informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający  oznakowany na mapie Polski - wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 10b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne sezon kąpielowy jest określony przez radę gminy w uchwale - obejmuje okres między 15 czerwca a 30 września każdego roku.

Po wybraniu kąpieliska na mapie Polski, wyświetla się komunikat dotyczący trwania sezonu kąpielowego dla danego kąpieliska. W przypadku już aktywnych kąpielisk, to jest takich, których sezon kąpielowy już się rozpoczął będzie możliwy odczyt pełnej wersji raportu zawierającego m.in. dane o: jakości wody, infrastrukturze kąpieliska oraz kwestiach organizacyjnych związanych z funkcjonowanie kąpielisk. W przypadku kąpieliska jeszcze nie aktywnego pojawi się informacja dotycząca rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego, a szczegółowy raport pojawi się po jego otwarciu.

 

Akty prawne

Wykaz przepisów dotyczących kąpielisk.

Kąpieliska wraz z miejscami wykorzystywanymi do kąpieli podlegają odrębnym przepisom niż pływalnie (baseny kąpielowe). W zakładce prezentujemy akty prawne dotyczące wyłącznie kąpielisk.

Badanie wody

Harmonogram pobrania próbek wody w kąpielisku uwzględnia terminy pobierania i analizy nie mniej niż czterech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Pierwsza próbka pobierana jest na krótko przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

Raporty

W Serwisie kąpieliskowym prezentowane są raporty dotyczące oceny wody w kąpieliskach w  latach 2010-2013.

 

Informacje o organizowaniu kąpielisk

Terminarz organizacji kąpielisk.

 

 

 

 

Wykaz użytych oznaczeń i pliki do pobrania

Wyjaśnienie stosowanych w Serwisie kąpieliskowym ikon z zakresu oceny jakości wody do kąpieli, infrastruktury kąpielisk i innych udogodnień.